LÆRER

Hva er HEART?

HEART er et kunnskapsbasert folkehelseprogram sentrert om temaene Helse, Ernæring, Aktivitet, Rusforebygging og Tannhelse = HEART.

Hovedformålet med HEART er å gi elevene mer kunnskap om folkehelse slik at de selv kan ta gode valg for livsstil og helse.

Programmet er i tråd med nasjonale føringer og tar utgangspunkt i Kunnskapsløftets generelle og faglige del.

Med HEART vil en kunne planlegge, gjennomføre og dokumentere kompetansemålene innen fagene Kropp og helse og Mat og helse.

I programmets oppgaver og aktivitetsdel kan man knytte opp kompetansemålene i norsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag.

HEART er et levende verktøy som jevnlig oppdateres, og skal derfor være ajour med ny forskning og informasjon.

Innhold og gjennomføring

INNHOLD

HEART inneholder ferdig, men fullt ut redigerbar
timeplan.
Det er èn ferdig forelesning i hvert tema som kan
kjøres på SmartBoard eller i PowerPoint -versjon.
I forelesningene er det forslag til ulike
refleksjonsoppgaver og praktiske oppgaver.
Aktivitetsbank.
Quiz etter hver forelesning.
HEART- spill. Spillene er knyttet opp mot tema og
er tilgjengelige for Androide telefoner og iPhone.
Prosjektoppgaver.

GJENNOMFØRING
Varighet: 1 uke
Felles frokost hver dag
Daglig fysisk aktivitet
Dagens forelesning
Valg av prosjektoppgave som arbeides med i hele perioden

Programmet gir utfordringer til elever på både høyt, middels og lavere nivå.

Kontakt oss:

ROGALAND
Tannhelse Rogaland FKF

Elise Pettersen Tlf. 51 92 70 23
elise.pettersen@throg.no


Kathrine Høyvik Bergum Telefon 51 64 46 60
kathrine.bergum@throg.no


HORDALAND

Tannhelsetenesta i Hordaland:
Jens Harald Garden
jens.harald.garden@hfk.no
Tlf. 55 23 90 80